Αρχική Σελίδα title=

Ιστορικό

Το Γεωργικό Μουσείο ιδρύθηκε το Μάρτιο του 2005 με το ΦΕΚ αρ. 402/29-03-2005, με στόχο την ανάδειξη της συμβολής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ενός σχεδόν αιώνα, στον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας και του αγροτικού κόσμου της χώρας.

Πριν και μετά την ιδρυτική πράξη του Γεωργικού Μουσείου, επίμονες και επίμοχθες πρωτοβουλίες των διαδοχικών εκπροσώπων της ακαδημαϊκής ηγεσίας του πανεπιστημίου και των συνεργατών τους, διαμόρφωσαν με το πέρασμα του χρόνου μια συγκεκριμένη αντίληψη του προορισμού του Γεωργικού Μουσείου ως ενός ζωντανού κυττάρου μνήμης και αναστοχασμού της ιστορίας της ανώτατης γεωπονικής εκπαίδευσης, καθώς και του ρόλου που διαδραμάτισε το πανεπιστήμιο, από το 1920, στην επιστημονική αναβάθμιση και παραγωγική ανάπτυξη της χώρας, μέσω της δημιουργίας του νέου επιστημονικού σώματος των γεωτεχνικών.

Αυτήν την ανάγκη εκπληρώνει κατεξοχήν, από το 2008, το Κέντρο Τεκμηρίωσης της Ιστορίας της Ελληνικής Γεωργίας, το οποίο φιλοξενεί το ήδη επαρκώς ταξινομημένο αρχείο του πανεπιστημίου, αλλά και τα ευρύτερης σημασίας αρχεία εγγράφων, σχεδίων, χαρτών, οπτικοακουστικού υλικού και δυσεύρετων παλαιότερων εκδόσεων διδακτικών και επιστημονικών συγγραμμάτων.

Σταθμός στην ιστορία του Μουσείου αποτέλεσε η διοργάνωση της πρώτης έκθεσης των συλλογών του Γεωργικού Μουσείου, η οποία εγκαινιάστηκε το 2010 με αφορμή τον εορτασμό της επετείου της 90χρονης ιστορίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και έχει τίτλο «μια πρώτη ματιά στις συλλογές του».
Κεντρικός άξονας αφήγησης της έκθεσης αποτέλεσε ακριβώς η εξιστόρηση της 90χρονης εξέλιξης του Πανεπιστημίου μέσα από την ανάδειξη αρχειακού υλικού, επιστημονικών οργάνων, εξοπλισμού των εργαστηρίων, παραδοσιακών γεωργικών εργαλείων και μηχανημάτων, αλλά και την παρουσίαση μέρους της καλλιτεχνικής δημιουργίας του αείμνηστου δασκάλου και καλλιτέχνη Εμμ. Βάθη, ως μια πρώτη προσπάθεια αποκάλυψής τους στο κοινό.

Στους σκοπούς του Γεωργικού Μουσείου εντάσσονται:

  • Η συλλογή, συντήρηση, μελέτη, αξιοποίηση και έκθεση των τεκμηρίων της ιστορίας όλων των κλάδων της ελληνικής γεωργίας με έμφαση στην εξέλιξη των τομέων της τεχνολογίας, της οικονομικής δομής και διάρθρωσης, των κοινωνικών και πολιτιστικών χαρακτηριστικών της αγροτικής κοινωνίας, καθώς και στην εξέλιξη της γεωπονικής έρευνας και επιστήμης.
  • Η προώθηση της επιστημονικής έρευνας στους παραπάνω τομείς, καθώς και η κάλυψη διδακτικών και ερευνητικών αναγκών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των Τμημάτων του Πανεπιστημίου, καθώς και άλλων ερευνητικών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητας του Μουσείου.
  • Η προβολή και διάδοση της επιστημονικής γνώσης, καθώς και η ευαισθητοποίηση και πολύπλευρη ενεργοποίηση των χρηστών, με την οργάνωση εκθέσεων, διαλέξεων, εκδόσεων, συνεδρίων, εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων και συναφών εκδηλώσεων που βοηθούν στη διάδοση και μετάδοση της ακαδημαϊκά καλλιεργούμενης γνώσης, τόσο στην πανεπιστημιακή κοινότητα, όσο και στην ευρύτερη κοινωνία.
  • Η συνεργασία με άλλα πανεπιστημιακά τμήματα, μουσεία, ιδρύματα, φορείς έρευνας και εκπαίδευσης και οργανισμούς του εσωτερικού ή του εξωτερικού, που έχουν τους ίδιους ή και παρόμοιους σκοπούς.

Designed by PARALOS - events & design
Η κατασκευή της ιστοσελίδας είναι δωρεά του Εργαστηρίου Γαλακτοκομίας, στη μνήμη του Καθηγητή Γιώργου Καλαντζόπουλου.