Αρχική Σελίδα title=

Προσωπικό

Διευθυντής του Γεωργικού Μουσείου είναι ο Καθηγητής κ. Λεωνίδας Λουλούδης, ενώ στο στελεχικό δυναμικό του Γεωργικού Μουσείου ανήκουν ο κ. Δ. Παναγιωτόπουλος, Ιστορικός, Υπεύθυνος του Κέντρου Τεκμηρίωσης της Ιστορίας της Ελληνικής Γεωργίας και η κα Ε. Σπυροπούλου, Κοινωνική Ανθρωπολόγος.

Για την εύρυθμη λειτουργία και την επίτευξη των σκοπών του Μουσείου έχει συγκροτηθεί Εφορευτική Επιτροπή, της οποίας κύριο έργο είναι οι τεκμηριωμένες εισηγήσεις σε ζητήματα που θέτονται από το Δ/ντή του Μουσείου ή οποιοδήποτε μέλος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής του Γεωργικού Μουσείου, σύμφωνα με την απόφαση της Γ.Σ. του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης της 12/05/2011, αποτελούν οι:

 • Για το Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γ.Π.Α.

  Τακτικό μέλος: κ. Καραμάνος Ανδρέας, Καθηγητής
  Αναπληρωματικό μέλος: κ. Παπαδούλης Γεώργιος, Καθηγητής
 • Για το Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών του Γ.Π.Α.

  Τακτικό μέλος: κ. Ζέρβας Γεώργιος, Καθηγητής
  Αναπληρωματικό μέλος: κα Κουτσούλη Παναγιώτα, Λέκτορας.
 • Για το Τμήμα Βιοτεχνολογίας του Γ.Π.Α.

  Τακτικό μέλος: κα Κούρτη Ιωάννα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
  Αναπληρωματικό μέλος: κ. Ζερβάκης Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής
 • Για το Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γ.Π.Α.

  Τακτικό μέλος: κ. Μπεόπουλος Νικόλαος, Καθηγητής
  Αναπληρωματικό μέλος: κ. Δαμιανός Δημήτριος, Καθηγητής
 • Για το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου του Γ.Π.Α.

  Τακτικό μέλος: κα Καψοκεφάλου Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια Γ.Π.Α.
 • Για το Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής του Γ.Π.Α.

  Τακτικό μέλος: κ. Γεωργακάκης Δημήτριος, Καθηγητής
 • Για το π. Γενικό Τμήμα του Γ.Π.Α.

  Τακτικό μέλος: κ. Χούντας Αθανάσιος, Καθηγητής
  Αναπληρωματικό μέλος: κ. Σερέλης Κων/νος, Επίκουρος Καθηγητής
 • Για το Σύλλογο Ε.Ε.ΔΙ.Π. του Γ.Π.Α.

  Τακτικό μέλος: κα Μυλωθρίδου Αναστασία
  Αναπληρωματικό μέλος: κα Τζίχα Γαρυφαλλιά
 • Για το Σύλλογο Ε.Τ.Ε.Π. του Γ.Π.Α.

  Τακτικό μέλος: κ. Αναγνωσταράς Εμμανουήλ
  Αναπληρωματικό μέλος: κ. Βαγγελής Θεόδωρος
 • Για το Σύλλογο Διοικητικού Προσωπικού του Γ.Π.Α.

  Τακτικό μέλος: κα Σπυροπούλου Ευρυδίκη

Επιπρόσθετα, έχει συσταθεί από το Δ/ντή του Μουσείου Καθηγητή κ. Λουλούδη και μία «Ομάδα Εργασίας» του Γεωργικού Μουσείου, η οποία έχει στόχο τη συνεχή μέριμνα υλοποίησης και παρακολούθησης της λειτουργίας του Μουσείου και η οποία απαρτίζεται από τον Διευθυντή του Μουσείου, το στελεχικό του δυναμικό και τις κ.κ. Άννα Κούρτη, Αν. Καθηγήτρια Γ.Π.Α. και μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής του Μουσείου και Ελευθερία Πανοπούλου, π. Καθηγήτρια Γ.Π.Α.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Διευθυντής του Γεωργικού Μουσείου: Λεωνίδας Λουλούδης
Τηλ.: 210 52 94 717
Email: louloudis@aua.gr

Γραμματεία: Ευρυδίκη Σπυροπούλου
Τηλ.: 210 52 94 956
Φαξ: 210 52 94 992
Email: evrydiki@aua.gr

Υπεύθυνος του Κέντρου Τεκμηρίωσης της Ιστορίας της Ελληνικής Γεωργίας: Δημήτρης Παναγιωτόπουλος
Τηλ.: 210 52 94 994
Φαξ: 210 52 94 992
Email : dimpan@aua.gr

Designed by PARALOS - events & design
Η κατασκευή της ιστοσελίδας είναι δωρεά του Εργαστηρίου Γαλακτοκομίας, στη μνήμη του Καθηγητή Γιώργου Καλαντζόπουλου.