Αρχική Σελίδα title=

Κέντρο Τεκμηρίωσης της Ιστορίας της Ελληνικής Γεωργίας

Υπεύθυνος: Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, ιστορικός
Επικοινωνία:
τηλ.: 210 5294994
Email: dimpan@aua.gr

Το «Κέντρο Τεκμηρίωσης της Ιστορίας της Ελληνικής Γεωργίας» (ΚΤΙΕΓ) λειτουργεί στο χώρο του Γεωργικού Μουσείου από το Σεπτέμβριο του 2008. Το κατάλληλα διαμορφωμένο και εξοπλισμένο αυτό Κέντρο επιτελεί πολλαπλούς στόχους (εκπαιδευτικούς, ερευνητικούς, διδακτικούς κλπ).

Η ίδρυση του Κέντρου περιλαμβανόταν στο ιδρυτικό διάταγμα του Γεωργικού Μουσείου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΦΕΚ. 402/29-03-2005, τ. Β΄), όπου στο άρθρο 1 παρ. 2, αναφέρεται ότι στο «Μουσείο οργανώνεται και λειτουργεί ειδική μονάδα με την ονομασία «Κέντρο Τεκμηρίωσης της Ιστορίας της Ελληνικής Γεωργίας», το οποίο θα περιλαμβάνει βιβλιοθήκη (εστιασμένη κυρίως στον αγροτικό τομέα), αρχεία εγγράφων, εικονογραφικό αρχείο κ.λπ.

Στους σκοπούς, εξάλλου, ίδρυσης του Γεωργικού Μουσείου, όπως περιγράφονται στο άρθρο 2 παρ. 1 περιλαμβάνεται και η «συλλογή, συντήρηση, μελέτη, αξιοποίηση και έκθεση των τεκμηρίων της ιστορίας όλων των κλάδων της ελληνικής γεωργίας με έμφαση στην εξέλιξη των τομέων της τεχνολογίας, της οικονομικής δομής και διάρθρωσης, των κοινωνικών και πολιτιστικών χαρακτηριστικών της αγροτικής κοινωνίας, καθώς και στην εξέλιξη της γεωπονικής έρευνας και επιστήμης».

Στο πλαίσιο αυτό μεταφέρθηκε και συγκεντρώθηκε σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Γεωργικού Μουσείου το ήδη ταξινομημένο Ιστορικό Αρχείο του Πανεπιστημίου, καθώς επίσης και το βιβλιογραφικό απόθεμα που βρισκόταν στην αίθουσα εκθεμάτων της Κεντρικής Βιβλιοθήκης και σε άλλα εργαστήρια/φροντιστήρια του Γ.Π.Α. Να σημειωθεί ότι το προϋπάρχον Ιστορικό Αρχείο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου αποτελεί, μαζί με το Ιστορικό Αρχείο του Πανεπιστημίου Αθηνών, ένα από τα ελάχιστα επαρκώς ταξινομημένα και αναγνωρισμένα πανεπιστημιακά αρχεία της χώρας.

Με τον τρόπο αυτό επιτεύχθηκε η συγκέντρωση σ' ένα ενιαίο χώρο όλου σχεδόν του σώματος του τεκμηριωτικού υλικού (βιβλία, έγγραφα, συγγράμματα, περιοδικά, εφημερίδες, φωτογραφικό υλικό, παλαιές εκδόσεις, οπτικοακουστικό υλικό κ.λπ.), που βρισκόταν διάσπαρτο σε διάφορες διοικητικές μονάδες και χώρους του Πανεπιστημίου.

Η συλλογή αυτή περιλαμβάνει πλέον πάνω από 25 τετρ. μέτρα αρχείου, περίπου 5000 τόμους βιβλίων και σχεδόν 3000 περιοδικών γεωπονικού ενδιαφέροντος, επιμέρους αρχειακές συλλογές (π.χ. συλλογή έργων Εμμ. Βάθη, συλλογή Σ. Δαμιανάκου, αρχείο Αγροτικού κόμματος κ.ά.) περισσότερες από 2000 φωτογραφίες σε φυσική ή ψηφιακή μορφή, συλλογή από σπάνια ανάτυπα, χάρτες, γκραβούρες και άλλα πολύτιμα τεκμήρια.

Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα ψηφιοποίησης μέρους της συλλογής του Κέντρου. Επίσης, προχωρά και η ηλεκτρονική καταγραφή και διαχείριση του κύριου όγκου του ιστορικής αξίας αρχειακού υλικού του Ιδρύματος και η δημιουργία ενός σύγχρονου ηλεκτρονικού καταλόγου, με την αρωγή των φοιτητών/τριών της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας-Αρχειονομίας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Με την ανάπτυξη της ψηφιακής εφαρμογής και του κατάλληλου πληροφοριακού συστήματος θα καταστεί εφικτή η διατήρηση των συλλογών, αλλά και η αξιοποίησή τους από το κοινό, τους φοιτητές, τους ερευνητές και το ίδιο το Πανεπιστήμιο με την προετοιμασία μόνιμων, περιοδικών ή /και ειδικών θεματικών εκθέσεων.

Επίσης, το Κέντρο προσβλέπει στην επιστημονική συνεργασία με παρόμοια κέντρα και ινστιτούτα στην Ελλάδα και το εξωτερικό και υποστηρίζει τη διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων, την ανάληψη και το συντονισμό ερευνητικών προγραμμάτων, τη διοργάνωση ημερίδων, διαλέξεων, συνεδρίων, σεμιναρίων και εκδηλώσεων σε παρεμφερείς τομείς, την έκδοση επιστημονικών τόμων, δημοσιεύσεων κλπ.

Το Κέντρο Τεκμηρίωσης της Ιστορίας της Ελληνικής Γεωργίας του Γ.Π.Α. φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα πολύπλευρο κέντρο έρευνας, ιστορικού και κοινωνιολογικού χαρακτήρα, του αγροτικού χώρου. Στους στόχους του κέντρου είναι να αναζωογονήσει το ενδιαφέρον για την αγροτική ιστορία και την ιστορία των γεωπονικών σπουδών και να κινήσει την ερευνητική περιέργεια ερευνητών/τριών εντός και εκτός του πανεπιστημίου συμβάλλοντας στην ανάδειξη του ιδιαίτερου ρόλου του Πανεπιστημίου και του επιστημονικού σώματος των γεωτεχνικών στην ανάπτυξη της γεωργίας και της επιστήμης γενικότερα.

Designed by PARALOS - events & design
Η κατασκευή της ιστοσελίδας είναι δωρεά του Εργαστηρίου Γαλακτοκομίας, στη μνήμη του Καθηγητή Γιώργου Καλαντζόπουλου.