Αρχική Σελίδα title=

Εκπαιδευτικές Επισκέψεις

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών από το έτος 2001 έχει καθιερώσει την πραγματοποίηση επισκέψεων μαθητών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε χώρους των εργαστηρίων του Πανεπιστημίου, που κρίνονται ιδιαίτερα ενδιαφέροντες από εκπαιδευτικής απόψεως και παρέχουν ερεθίσματα προς την κατεύθυνση της κατανόησης του φυσικού περιβάλλοντος.
Στον προγραμματισμό της εκπαιδευτικής ύλης των ξεναγήσεων, σημαντική ήταν η συμβολή του Καθηγητή κ. Ν. Μπεόπουλου, ο οποίος διετέλεσε και Διευθυντής του Γεωργικού Μουσείου την περίοδο 2009-2011.
Κατά την πολυετή λειτουργία του Προγράμματος Εκπαιδευτικών Ξεναγήσεων, προέκυψε η ανάγκη και το ενδιαφέρον ενημέρωσης των μαθητών της δευτεροβάθμιας κυρίως εκπαίδευσης και για άλλες θεματικές ενότητες της γεωπονικής Επιστήμης.

Στο πλαίσιο ικανοποίησης του παραπάνω αιτήματος, δημιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2008 στο ισόγειο της Βόρειας Πτέρυγας του Γεωργικού Μουσείου, αίθουσα, η οποία είναι εξοπλισμένη με σύγχρονο οπτικοακουστικό εξοπλισμό ώστε να καλύπτονται οι απαιτήσεις ενημέρωσης αναφορικά με την υψηλής ποιότητας εκπαίδευση που παρέχει το Πανεπιστήμιο, την έρευνα που διεξάγει σε επιστημονικά πεδία αιχμής, αλλά και τη συμβολή του στη διάδοση της σύγχρονης γνώσης και τεχνολογίας στον επιστημονικό, επιχειρηματικό και αγροτικό χώρο.
Οι μαθητές έρχονται σε επαφή με την ιστορία του Ιδρύματος και της γεωπονικής παιδείας γενικότερα, ενώ περιβαλλοντικές, πολιτιστικές και άλλου τύπου δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στα πλαίσια της πανεπιστημιακής μας κοινότητας, καθίστανται επίσης γνωστές.

Σε συνέχεια της ενημερωτικής αυτής προβολής, οι μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν τους εκθεσιακούς χώρους του Γεωργικού Μουσείου, συνδυάζοντας με αυτόν τον τρόπο τη μάθηση με την ψυχαγωγία και καθιστώντας την επίσκεψη στο Γεωργικό Μουσείο μια ευχάριστη και εποικοδομητική εμπειρία.
Ειδικά στο χώρο που εκτίθενται τα επιστημονικά όργανα και ο εργαστηριακός εξοπλισμός του Πανεπιστημίου, οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να οικειοποιηθούν την ιστορία του ιδρύματος, να «αφουγκραστούν» τις ιστορίες που αφηγούνται τα εκθέματα σχετικά με τους ανθρώπους που τα κατασκεύασαν ή τα χρησιμοποίησαν και να γίνουν εν τέλει κοινωνοί της πολυδιάστατης σημασίας των εκθεμάτων.

Designed by PARALOS - events & design
Η κατασκευή της ιστοσελίδας είναι δωρεά του Εργαστηρίου Γαλακτοκομίας, στη μνήμη του Καθηγητή Γιώργου Καλαντζόπουλου.