Αρχική Σελίδα title=

Προγράμματα

Επιστημονική Μελέτη: Η Γεωπονική Επιστήμη, η Γεωργική Τεχνολογία και ο εκσυγχρονισμός της Ελληνικής Γεωργίας μέσα από τη μελέτη των Συλλογών του Γεωργικού Μουσείου Γ.Π.Α. (1920-1960)

Χρηματοδότηση: Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση

Διαχείριση Κονδυλίων Έργου: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Ομάδα εκπόνησης επιστημονικής μελέτης:

  • Μαρία Ζαρίφη, Επιστημονική Υπεύθυνη Μελέτης (Δρ. Ιστορικός της Επιστήμης, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο)
  • Δημήτρης Παναγιωτόπουλος (Δρ. Ιστορικός, Υπεύθυνος Κέντρου Τεκμηρίωσης Ιστορίας της Ελληνικής Γεωργίας, Γεωργικό Μουσείο Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών)
  • Μαρία Μαυροειδή (Δρ. Ιστορικός, Βιομηχανική αρχαιολόγος, Υπεύθυνη του Ιστορικού Αρχείου ΔΕΗ)
Designed by PARALOS - events & design
Η κατασκευή της ιστοσελίδας είναι δωρεά του Εργαστηρίου Γαλακτοκομίας, στη μνήμη του Καθηγητή Γιώργου Καλαντζόπουλου.